top of page

Hãy thử một phút nhìn mình trong gương.

Bạn đang mang trên mình bao nhiêu nhãn mác "Tôi không thể"?

Cũng từng mang trên mình những nhãn mác như vậy, 11 gương mặt dưới đây đã phá bỏ niềm tin họ giới hạn cho chính mình để mở khoá cho những tiềm năng vô hạn và cơ hội phía trước.

Họ có thể chưa phải những siêu anh hùng với những câu chuyện phi thường, nhưng họ là những nguồn cảm hứng ngay giữa đời thường với sự cam kết không ngừng khám phá tiềm năng của bản thân để trở thành phiên bản hoàn thiện nhất.

 

2204 có niềm tin mãnh liệt rằng tiềm năng của con người là vô hạn. Chỉ cần không ngừng tin vào điều đó, bạn sẽ làm được những điều khiến chính bạn bất ngờ.

I did it. You can, too!

Logo 2_edited.png
bottom of page