top of page
Cute Notebooks

Các anh, chị học viên thân mến,

Với mong muốn mang đến hiệu quả học tập cao nhất dành cho học viên, 2204 ban hành các chính sách và nội quy tham gia lớp học dành cho các học viên dưới đây. Anh, chị học viên lưu ý đọc kỹ để nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi học tập tại 2204 nhé.

2204 Education Team

NỘI QUY THAM GIA KHOÁ HỌC

Ngày ban hành: 22/07/2022

 1. Học viên tham gia lớp học đúng giờ. Trong trường hợp có việc đột xuất phải vào lớp muộn, học viên cần báo với giáo viên hoặc người phụ trách lớp trước khi giờ học diễn ra.

 2. Học viên được nghỉ tối đa 02 buổi học / tháng. Trong trường hợp nghỉ học, học viên cần báo trước với giáo viên hoặc người phụ trách lớp tối thiểu 48 giờ trước khi giờ học diễn ra.

 3. Học viên làm đầy đủ bài tập được giao và nộp bài đúng hạn.

 4. Học viên hoàn thành bài tập đạt tối thiểu 80%. Trong trường hợp chưa đạt điểm số yêu cầu, học viên cần làm lại đến khi đạt trước khi buổi học tiếp theo diễn ra. Học viên chưa đạt số điểm yêu cầu và không làm lại bài để đạt yêu cầu đúng hạn được tính là không làm bài tập.

 5. Học viên không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại cá nhân trong giờ học. Học viên mất tập trung trong lớp, gây ảnh hưởng đến các học viên khác sẽ được mời ra khỏi lớp.

 6. Học viên nghỉ học cần chủ động xem lại bài giảng, slides lớp học và làm bài tập đầy đủ.

 7. Học viên nghỉ học không phép tổng cộng quá 03 lần không được tiếp tục tham gia khoá học và khoản đầu tư của học viên không được hoàn lại. Các trường hợp được tính là nghỉ học không phép bao gồm:

  • Học viên nghỉ học đột xuất không báo với giáo viên hoặc người phụ trách tối thiểu 48 giờ trước khi giờ học diễn ra.

  • Học viên tham gia lớp muộn mà không thông báo với giáo viên hoặc người phụ trách trước khi giờ học diễn ra.

  • Học viên không hoàn thành yêu cầu bài tập về nhà quá 02 lần không được tham gia buổi học tiếp theo. Buổi học mà học viên không được tham gia được tính là 01 lần nghỉ học không phép.

  • Học viên mất tập trung trong lớp, gây ảnh hưởng đến các học viên khác được mời ra khỏi lớp và buổi học đó được tính là nghỉ học không phép.

 8. Học viên được phép chuyển nhượng khoá học cho người khác với điều kiện người nhận chuyển nhượng có trình độ tương tự với học viên (dựa trên đánh giá của 2204) và thay thế học viên học tiếp khoá học ngay tại thời điểm học viên mong muốn chuyển nhượng.

 9. 2204 sử dụng hệ thống điện tử để lưu trữ và chia sẻ học liệu với học viên. Học viên chủ động mua học liệu tại các nhà sách dưới sự hướng dẫn của 2204 nếu có mong muốn sử dụng bản cứng. 2204 khuyến khích học viên sử dụng tài liệu có bản quyền.

 10. Huấn luyện viên của các khoá học tại từng thời điểm được bố trí theo sự phân công của 2204.

 11. Bảo lưu: 2204 tạo điều kiện để học viên bảo lưu phần còn lại của khoản đầu tư trong trường hợp học viên có kế hoạch cá nhân đột xuất phải tạm ngừng quá trình học tập. Học viên hiểu rằng việc bảo lưu có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập và hiệu quả học tập của học viên tại 2204. Đồng thời, học viên nhận thức được rủi ro trong việc sắp xếp lớp học phù hợp chính xác với trình độ và mong muốn của học viên khi quay lại học tập sau thời gian bảo lưu.

  • Quyền lợi và nghĩa vụ: Học viên được bảo lưu tối đa 03 tháng kể từ ngày bắt đầu bảo lưu. Học viên có trách nhiệm chủ động liên hệ với 2204 khi hết thời gian bảo lưu để tiến hành việc quay trở lại học tập. Trong trường hợp 2204 không nhận được liên hệ từ phía học viên hoặc không liên lạc được với học viên trong thời gian 07 ngày kể từ khi thời hạn bảo lưu kết thúc, học viên được coi như đã kết thúc quá trình học tập tại 2204 và không được nhận lại bất kỳ khoản đầu tư nào.

  • Điều kiện bảo lưu:

   • Học viên tuân thủ nội quy học tập tại 2204. Học viên vi phạm nội quy không được bảo lưu và không được hoàn trả khoản đầu tư dưới mọi hình thức.

   • Khi kết thúc thời hạn bảo lưu, học viên được xếp lớp tương đương với trình độ của học viên tại thời điểm đó. Trong trường hợp chưa có lớp phù hợp, học viên có quyền tiếp tục bảo lưu đến khi có lớp phù hợp (tối đa 02 tháng) hoặc nhận lại 50% khoản đầu tư chưa được thực hiện tại 2204.

   • Học viên chỉ được bảo lưu 01 lần duy nhất trong toàn bộ khóa học.

   • Học viên đã tham gia hơn một nửa khoá học không được bảo lưu.

 12. Hoàn trả khoản đầu tư: 2204 hỗ trợ hoàn trả 50% khoản đầu tư cho học viên trong trường hợp học viên vì lý do cá nhân không thể tham gia khoá học. Học viên có mong muốn nhận lại khoản đầu tư cần thông báo, trao đổi với tư vấn viên trước khi khoá học bắt đầu. Chính sách hoàn trả khoản đầu tư không được áp dụng khi khoá học đã khai giảng. Học viên lưu ý sắp xếp thời gian và lịch trình cá nhân để đảm bảo việc tham gia lớp học.

Trân trọng,

2204 Education Team

​Hotline hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của học viên:

​Feedback bất kỳ điều gì cho 2204:

✏️ feedback.2204.vn

bottom of page